Sztolnie Walimskie Riese

Sztolnie Walimskie Riese

Podziemna trasa turystyczna w kompleksie „Rzeczka” jest pozostałością po jednym z najbardziej tajemniczych przedsięwzięć górniczych i budowlanych, prowadzonych w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę w Górach Sowich. Całkowita długość wyrobisk podziemnych wynosi ok. 500 m, powierzchnia 2500m², a objętość 14 000m³.

Zwiedzanie podziemi odbywa się tylko z przewodnikiem i trwa ono około 60min. Zaleca się zabranie ciepłej odzieży ze sobą z uwagi na niską temperaturę (5-7°C) i dużą wilgotność wewnątrz obiektu. Dodatkową możliwością jest możliwość zwiedzania podziemi z audio-przewodnikiem dla osób obcojęzycznych (do wyboru język: angielski, niemiecki i francuski).