Ruiny zamku Karpień

 

 

Ruiny zamku Karpień zlokalizowane na pd.-wsch. od Lądka Zdroju, na skalistym Karpiaku w Masywie Królówki w Górach Złotych, na zachód od Przełęczy Karpowskiej oraz na wysokości ok. 758 m n.p.m. Zamek z kamiennymi murami doprowadzonymi zapewne pierwotnie do wysokości 12 m zbudowany na skale. Rozplanowany na osi wsch.-zach. Złożony z zamku dolnego (podzamcza) i górnego. Zamek dolny o nieregularnym obrysie, wydzielony zewnętrznym murem obronnym z wieżą, obecnie zaznaczoną w jego obrysie. Na tak wydzielonej, wykutej w skale platformie rozlokowane dawniej budynki gospodarcze, stajnie i domy mieszkalne dla załogi zamku i czeladzi. Obecnie zachowane z nich relikty murów tzw. stajni. Na wschód od niej i poprzedzającego ją dziedzińca zlokalizowany zamek górny. Obwód jego murów obronnych wyznaczony na planie pięcioboku. Wjazd na mały, czworoboczny dziedziniec od pn. Po wsch. stronie dziedzińca wzniesiony jednotraktowy, dwudzielny budynek mieszkalny, dom pański, z którego zachowana piwnica i spiżarnia. Do tego budynku dobudowany prostopadle od pn.-zach. budynek drugi, mniejszy, także jednotraktowy, mieszkalny z pralnią, łaźnią i kuchnią. Od zachodu dziedziniec zamknięty stołpem (wieżą ostatecznej obrony), założonym na planie ćwierćkola. A od pd. dziedziniec wydzielony murem obronnym. Według historyków średniowieczny, górny zamek współtworzony także przez budynki drewniane, niektóre wnętrza w budynkach zamku górnego nakryte dawniej drewnianymi stropami, a dachy budynków kryte gontem. Przypuszczenie to wysnute na podstawie badań śladów pożarów, odkrytych w czasie prac wykopaliskowych. Zabytek dostępny przez cały rok.