Pałac w Korytowie

Pałac w Korytowie jest jednym z najcenniejszych barokowych pałaców na Ziemi Kłodzkiej, wzniesionym na bazie rozwiązań formalnych wprowadzonych przez północnowłoskich budowniczych. Jest unikatowy ze względu na rozwiązania przestrzenno-formalne, w tym ze względu na ujęcie reprezentacyjnej klatki schodowej. To pierwszy i jedyny na Ziemi Kłodzkiej pałac z podwójnymi portalami w elewacjach. Pałac i zdobiąca go kamieniarka mają wybitne wartości artystyczne. Pałac jest murowany z cegły, tynkowany, z kamieniarką, na planie wydłużonego prostokąta, dwutraktowy z dwiema przelotowymi sieniami i dwiema klatkami schodowymi, w tym jedną reprezentacyjną, jednoprzestrzenną, nakrytą drewnianym, pozornym sklepieniem zwierciadlanym. Pałac podpiwniczony, dwukondygnacjowy, nakryty dachem czterospadowym. Elewacje rozczłonkowane lizenami, zwieńczone profilowanym gzymsem koronującym. Okna w uszakowych obramieniach. W fasadzie rozmieszczone osiowo i symetrycznie dwa identyczne, reprezentacyjne, kamienne portale, a w elewacji od strony dziedzińca skromniejsze. Sienie i wnętrza przyziemia pałacu nakryte sklepieniami kolebkowymi z lunetami. Nad wnętrzami I piętra i reprezentacyjną klatką schodową sklepienia zwierciadlane. Częściowo zachowana barokowa stolarka drzwiowa z pocz. XVIII. od dziedzińca skromne portale, kamienne listwowe z przewiązkami i kluczem z boniami diamentowymi. Pałac jest własnością prywatną. Zabytek dostępny jest przez cały rok, możliwość zwiedzania wnętrza po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.