Pałac w Bożkowie

Pałac w Bożkowie bez wątpienia można nazwać jednym z najpiękniejszych w Polsce. Ta budowla, która pochodzi z XVI wieku w swojej historii gościła najważniejsze postaci współczesnego świata, a także...uczniów. Pałac w Bożkowie powstał w XVI wieku z inicjatywy hrabiego von Magnis. Magnisowie to ród wywodzący się z północnych Włoch, który od XV wieku zdobywał coraz większe uznanie na terenie obecnych Niemiec, by później kupić wiele posiadłości na ziemi kłodzkiej.

Sam pałac w Bożkowie od 1520 roku znajdował się w posiadaniu rodziny von Raueck, by później kilkukrotnie zmieniać właścicieli. Ostatnia przebudowa zamku nastąpiła po jego wielkim pożarze w 1870 roku za hrabiego Wilhelma von Magnis. W 1930 przebudowano elewację na klasycystyczną. Po 1945 pałac przeszedł na własność skarbu państwa (a od 1999 starostwa). Przez wiele lat mieściły się w nim różne szkoły agrotechniczne: od grudnia 1951 Ośrodek Szkoleniowy Kierowników Gospodarstw Rolnych, od 1956 roku Technikum Rolnicze i szkoła ogrodnicza, w latach 1998–2002 funkcjonujące pod nazwą Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich. Ostatni kapitalny remont pałac w Bożkowie przeszedł w 1973 roku. Pod koniec XX wieku obiekt popadł w ruinę. W 2005 starosta kłodzki sprzedał pałac spółce Fenelon Group za 2,5 mln zł. W roku 2010 kupił go inwestor z Sobótki. W 2016 pałac został udostępniony do zwiedzania.