Pałac von Magnisów w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Pałac von Magnisów w Ołdrzychowicach Kłodzkich - niedaleko kościoła i mauzoleum Magnisowie posiadali pałac. Obecną budowlę wzniesiono w 1572 roku, dobudowując do istniejącej tu wcześniej wieży mieszkalno-obronnej skrzydła w stylu renesansowym. W późniejszym okresie pałac był przebudowywany, a gdy w 1793 roku właścicielem dóbr został Anton von Magnis, budynkowi nadano styl neoklasycystyczny. Kolejne rozbudowy, w XIX i na początku XX wieku, zachowały ten styl architektoniczny, zmieniając jedynie detale oraz dobudowując skrzydło kuchenne. Rezydencja była znanym miejscem na mapie Dolnego Śląska i gościły tu ważne osobistości. W 1800 roku zatrzymała się tu królowa Pruska Luiza, dla której von Magnis kazał zbudować sztuczną grotę nazwaną później jej imieniem. Gościem był tu także John Quincy Adams - wówczas ambasador, później prezydent Stanów Zjednoczonych. Magnisowie musieli opuścić Dolny Śląsk w 1945 roku i do dzieła przystąpili Rosjanie, którzy wywieźli z pałacu dzieła sztuki i kosztowności. Od 1949 do 1990 roku istniał tu PGR, a następnie znajdowała się firma produkująca palety. W latach 1984-1990 pałac przeszedł remont, ale nie zabezpieczono należycie dachu i budynek zaczął obracać się w ruinę. W 2015 roku od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa obiekt odkupił inwestor, który po jakimś czasie odsprzedał go nowemu właścicielowi. W końcu pojawiła się nadzieja - w 2020 roku wymieniono dach i cały czas trwają prace renowacyjne. W Ołdrzychowicach znajduje się jeszcze jeden pałac, który należał do Oppersdorfów - obecnie jest to własność sióstr franciszkanek.