Jaskinia Niedźwiedzia - zarezerwuj bilet nawet z 6 tygodniowym wyprzedzeniem

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie jest najdłuższą z jaskiń sudeckich i jedą z najdłuższych i najgłębszych w Polsce. Jest położona w Sudetach Wschodnich w Masywie Śnieżnika w Górze Stroma (1166 m n.p.m.). 

Jaskinia jest rozwinięta horyzontalnie na kilku poziomach. Znana długość sal i korytarzy wynosi blisko 5 km, natomiast głębokość to ponad 100 m. Poziom górny zachowany jest szczątkowo. Poziomem środkowym biegnie udostępniona dla turystów trasa turystyczna z niepowtarzalną i dobrze zachowaną szatą naciekową jaskini oraz dużą ilością kości zwierząt epoki lodowcowej.

Powstanie Jaskini Niedźwiedziej wiąże się ściśle z występowaniem skał węglanowych. W naszym przypadku są to marmury, czyli skały wapienne krystaliczne wieku prekambryjskiego (ok. 600 mln lat). Wchodzą one w skład budowy geologicznej Masywu Śnieżnika.

W wyniku działania wody w marmurach rozwinęły się zjawiska krasowe, których pięknym przykładem jest jaskinia.